28. 11. 2023.
ОПОНАШАЊЕ РИКЕ ЈЕЛЕНА

Филмови

Трајање филма: 61 минут

Снимак свеобухватног дводневног течаја у Чешкој, 5 примера успешне примене у ловиштима источне Србије вештине вабљења јелена од стране аутора филмаЦЕНА ФИЛМА (без поштарине):
Србија - 600 динара
Земље ЕУ - 20 евра
Земље бивше СФРЈ - 10 евра