09. 12. 2022.
ОПОНАШАЊЕ РИКЕ ЈЕЛЕНА

Филмови

Трајање филма: 61 минут

Снимак свеобухватног дводневног течаја у Чешкој, 5 примера успешне примене у ловиштима источне Србије вештине вабљења јелена од стране аутора филмаЦЕНА ФИЛМА (без поштарине): 
Србија - 500 динара
Земље ЕУ - 20 евра
Земље бивше СФРЈ - 10 евра