09. 12. 2022.
ЛОПАТАРСКА ДИВЉАЧ

Филмови

Трајање филма: 45 минута

Станиште, животне навике, телесни и тофејни развој, (са посебно истакнутим и објашњеним примерима перспективних и неперспективних грла оба пола и свих узраста), узгој и лов.


ЦЕНА ФИЛМА (без поштарине): 
Србија - 500 динара
Земље ЕУ - 20 евра
Земље бивше СФРЈ - 10 евра