27. 09. 2021.
ЛАЈЛА ЈАНИОРСКА ЈР 70760 - ИТАЛИЈА

Женка, оштењена 26.09.2006.

Стандардне величине

Власник: Ђустино Брити, Ноћано, Италија