01. 12. 2022.
БОНГО МАЛИ ДИВ ЈАНИОРСКИ ЈР 70811 Јод - СРБИЈА

Мужјак, оштењен 28.04.2007.

Стандардне величине

Власник: др Бранко Станков, Београд, Србија