25. 05. 2019.
БЕН МАЛИ ДИВ ЈАНИОРСКИ ЈР 70810 Јод - СРБИЈА

Мужјак, оштењен 28.04.2007.

Стандардне величине

Власник: Шуљагић Велиша, Чајетина, Србија